My Cart

Items:  items
Value: 

PT505

Olivetti PT505

Olivetti PT505


Free UK Delivery (No Minimum Order)

Lasting Impressions Printer Ribbon Olivetti PT505

2498SC, 2510SC, 2845SC, 2990SC, correctable carbon cassette cartridge ribbon

2498SC, 2510SC, 2845SC, 2990SC, correctable carbon cassette cartridge ribbon


  • Black   

ex VATincl VAT

1 item4.995.99
2+ 4.995.99
5+ 4.545.45
10+4.164.99

2498SC, 2510SC, 2845SC, 2990SC Compatible Printer List


AT&T
AT&T 6100, AT&T 6200, AT&T 6210, AT&T 6610
Olivetti
Olivetti 510-2, Olivetti 540, Olivetti 1250, Olivetti 1250MD, Olivetti Compact 90, Olivetti Compact 95, Olivetti Compact CT605, Olivetti Compact CT606, Olivetti CT605, Olivetti CT606, Olivetti CT606SP, Olivetti DORA 200, Olivetti DORA 201, Olivetti DORA 204SP, Olivetti ET Personal 550SP, Olivetti ETC55, Olivetti ETC65, Olivetti ETC66, Olivetti ETP55, Olivetti ETP55 Personal , Olivetti ETP55 Lightcart Electric, Olivetti ETP56, Olivetti ETP60 Lightcart, Olivetti ETP65, Olivetti ETP65 Lightcart, Olivetti ETP66, Olivetti ETP66 Lightcart, Olivetti ETP250, Olivetti ETP500, Olivetti ETP510, Olivetti ETP520, Olivetti ETP540, Olivetti ETP540 II, Olivetti ETP540SP, Olivetti ETP550, Olivetti EPT550 II, Olivetti ETP550SP, Olivetti ETP600, Olivetti ETP820 Lightcart, Olivetti ETP1000, Olivetti ETP1250, Olivetti ETP1500, Olivetti Lettera E, Olivetti Lettera 500, Olivetti Lettera 501, Olivetti Lettera E501, Olivetti Lettera 502, Olivetti Lettera E502, Olivetti Lettera 504, Olivetti Lettera E504, Olivetti Lettera 505, Olivetti Lettera E505, Olivetti Lightcart, Olivetti Linea 100, Olivetti Linea 101, Olivetti Linea 102, Olivetti Linea 103, Olivetti Linea 104, Olivetti MBV3500, Olivetti Ondacart, Olivetti Personal 56, Olivetti Personal 505SP2, Olivetti PT505, Olivetti PT505SP, Olivetti PT506, Olivetti PT506SP, Olivetti PTP820, Olivetti PTSP, Olivetti Slimcart, Olivetti Slimcart Studio 802
Royal
Royal TQ620
Triumph Adler
Triumph Adler JUNIOR Electric

Carma Code = 2498SC, 2510SC, 2845SC, 2990SC
Correctable Cassette Ribbon